Julekalenderluke #13

Thea og Luciabanden hennar terroriserte bygda. Dette var det sjuande året på rad ho gjekk i sjuande klasse, klassetrinnet som alltid hadde Lucia. Thea var alltid Lucia. Thea delte alltid ut lussekattane i bygda. Thea putta alltid rohypnol i lussekattane. Thea og banden hennar hadde alltid mykje meir pengar og verdisakar etter at ho hadde delt ut lussekattar enn før.

Tekst: Håvard Nyhagen Henriksen